مراقبت های بعد از جراحی چانه

مراقبت های بعد از جراحی چانه + دکتر شاکری

دقت در رعایت مراقبت های بعد از جراحی چانه ، علاوه بر دریافت نتایج مطلوب ، منجر به جلوگیری از بروز عوارض ناشی از آن نیز می شود ؛ بنابراین باید ذکر کرد ، سهل انگاری در این رابطه ، سبب بروز عواقب جبران ناپذیر

ادامه مقاله
پیمایش به بالا